Editorial Office Contact Write to us! Partner Institutions


Main Events on the Balkans
OctoberConference
2006-11-16 13:00:00

Looking for new directions – Balkan Project was the heading of the business lunch conference where the tightening of co-operation of research conducted on the Southeastern region was decided. Speeches of Szabolcs Fazakas and Ferenc Glatz.

 

Summary of the contribution of the participants available here.

 
 
Conference
2006-05-16 09:30:00

“The South-Eastern Region and Hungary in the Transport System of Europe
On May 16, 2006 a conference is held at the Congress Hall of the Centre for Social Studies at the Hungarian Academy of Sciences (( I. district, Országház u. 28.).Details»»

 
 
Conference
2006-04-25 09:30:00

“The Balkans: Co-operation or Competition in Agriculture”
On April 25, 2006 a conference is held at the Congress Hall of the Centre for Social Studies at the Hungarian Academy of Sciences (( I. district, Országház u. 28.).Details»»

 
 
© 2009 VZs Webprogram


História 2010/1-2.

Contents
Közös dolgaink (Common Issues)


Glatz Ferenc: Szerb–magyar történelmi repertórium (Serbian-Hungarian Historical Repertorium)   

Takács Miklós: Ősszerbek a Kárpát-medencében? (Ancient Serbs in the Carpathian Basin)  

Pálosfalvi Tamás: A Brankovicsok a középkori Magyar Királyságban (The Brankovich Family in the Medieval Kingdom of Hungary)

Takács Miklós: Műemlékek két világ határán (Ancient monuments on the verge of two worlds)

Varga J. János: I. Lipót 1690–1695. évi kiváltságai (The privileges of Leopold I. between 1690 and 1695)   

Vukovits Koszta: Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény (The Serbian Orthodox Artifact Collection)

Ress Imre: A szerb nemzeti kultúra pest-budai bölcsője (The Craddle of the Serb National Culture in Pest-Buda)          

Halász Iván: Szerbek és szlovákok 1848–1849-ben (The Serbs and Slovaks in 1848-1849) 

Hajdú Zoltán: A Vajdaság 1910–1920 között (The Vojvodina int he Years 1910-1920)

Bíró László: Nemzeti kisebbségek a királyi Jugoszláviában (National Minorities in Royal Yugoslavia)     

A. Sajti Enikő: Mit tudunk a „még hidegebb napok”-ról? (Our Knowledge About the „Even Colder Days”)        

Stefano Bottoni: „Majdnem Nyugat” a szomszédban („Well-nigh West” Next Door)  

Ritter László: Titkos háború Magyarország és Jugoszlávia között (The Secret War between Hungary and Yugoslavia)

Juhász József: A kisebbségek Tito föderációjában (Minorities in Tito’s Federation)      

Juhász József: A Vajdaság és az autonómia (The Vojvodina and Autonomy)

Nyílt tér (Open Space)

Pótó János: „Emlékműavatás” (Inauguration of Monuments)

Hírek (News)  

• Alkohol – évezredekkel ezelőtt (Alcohol – Thousands of Years before) • Kína pusztuló emlékei (China’s Decaying Memorials) • Gretna Green esküvői regisztere (Gretna Greens Wedding Register) • Üdülőhely épül a gulag helyén Romániában (Holiday Resort at the Gulag in Romania) • Online enciklopédia a 20. századi tömeggyilkosságokról (Online Encyclopedia on Mass Murders of the 20th Century) (Farkas Ildikó)
Cover page: Jakab Warschlag: The Gate at Taban. Oil painting, 1836 (Budapest History Museum Budapest Collection)