A honlap az OTKA K69173 sz. pályázata támogatásával készül
 2012. márciusA görög külpolitika „újjászületése” a macedón kérdésben

(Balogh Ádám)


 

Nemzetközi konferencia
2011-03-03 10:00:00


Immáron harmadik alkalommal szerveztek angol nyelvű szakértői konferenciát a Balkánról.
Az idei rendezvény témája: Biztonságpolitika a Balkánon.
>>> részletes program

 
 
Könyvbemutató
2011-02-01 09:00:00

A Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat – Balkán országaiban című könyvet nagy érdeklődés mellett mutatta be Glatz Ferenc akadémikus, valamint a kötet szerkesztői, szerzői.
>> részletek
>> könyvbemutató programja
>> könyvismertető

 
 
Előadások a Balkánról 13.
2010-10-15 10:00:00

Hóvári János a Külügyminisztérium helyettes államtitkára A külpolitika új tartalmai címmel tartott előadást az MTA Társadalomkutató Központ Kongresszusi termében, 2010. október 15-én.
A rendezvény házigazdája: Glatz Ferenc akadémikus volt.
>>> meghívó
 
 
Nemzetközi konferencia
2010-07-06 10:00:00


Magyar Nemzeti Tanács a Vajdaságban, 2010 címmel szerveztünk nemzetközi konferenciát, 2010. július 6-án. A rendezvény aktualitását az akkor frissen megválasztott vajdasági Magyar Nemzeti Tanács adta.
Előadást tartott Glatz Ferenc akadémikus, Németh Zsolt a Külügyminisztérium államtitkára, Pásztor István a VMSZ elnöke, Korhecz Tamás a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
>>> részletes program

 
 
Konferencia
2010-05-28 10:00:00


A versailles-i békerendszer, 1919-1938
című nemzetközi tudományos konferencia az 1919-1920. évi békeszerződéseket vizsgálta nemzetközi összehasonlításban, valamint azok utóéletét és következményeit a győztesek és a vesztesek szemszögéből. Bulgáriáról Palotás Emil, Törökországról Fodor Pál, Romániáról Ottmar Traşcă, a békerendszer délszlávokat érintő következményeiről Hornyák Árpád tartott előadást.

 
 
Szlovénia – a Balkán országai és az Európai Unió
2010-05-20 00:00:00

2010. május 20-án vendégünk volt exc. Darja Bavdaž Kuret a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövete.
Előadásából átfogó képet kaphattunk Szlovénia euro-atlanti integrációjának történetéről, gazdasági helyzetéről, nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról, valamint az Európai Unióban eltöltött évek tapasztalatairól.
 
 
A görög válságról
2010-05-07 10:00:00

Műhelybeszélgetés Barcza György közgazdász részvételével 2010. május 7-én.
Az elemző a görög pénzügyi-gazdasági válságról tartott bevezető előadásában kitért annak lehetséges hatásaira a Balkán országaiban.
>>> részletek
 
 
Konferencia
2010-03-04 09:03:00


Konferencia a Magyar Tudományos Akadémián 2009/2010-ben folyó stratégiai kutatásokról. „A Balkán mint stratégiai térség Magyarország számára” projekt eddigi eredményeit és a kutatás további célkitűzéseit  Pók Attila projektvezető foglalta össze.
>>> az előadás itt megtekinthető

 
 
Műhelybeszélgetés
2010-03-01 10:00:00


Műhelybeszélgetés A. Sajti Enikő a Szegedi Tudományegyetem Kelet-Európa és a Balkán története doktori alprogram vezetőjének és történész kollégáinak részvételével. A megbeszélés lehetőséget teremtett a szegedi kutatóműhellyel való kapcsolatok elmélyítésére, friss kutatási eredményeink kölcsönös megismerésére.
>>bővebben

 
 
Műhelykonferencia
2010-02-25 09:00:00


„A Balkán mint stratégiai térség Magyarország számára” projekt keretében szervezett műhelykonferencián az MTA Történettudományi Intézete Balkán- történeti kutatócsoportjának munkatársai, a Külügyminisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal szakemberei a 2010. év legfontosabb feladatait, fő kutatási irányait határozták meg.
>>> bővebben

 
 
© 2009 VZs Webprogram

 

A Balkán mint stratégiai térség Magyarország számára 2008/2009

A MeH-MTA Stratégiai Kutatási Együttműködési Program keretein belül futó A Balkán mint stratégiai térség Magyarország számára című projekt 2008. július 1.-én indult. A 3 évre, 2011. június 30-ig, tervezett kutatás célkitűzéseit és első évének legfontosabb eredményeit összegezve elmondhatjuk, hogy:

Az Európai Unió eddig megvalósult és valószínűsíthető további délkelet-európai kiterjesztései szükségessé teszik a magyar állam és társadalom regionális beágyazottságának vizsgálatát. Ezért megkerülhetetlen hosszabb távú feladat a Balkán-térség aktuális gazdasági, politikai, kulturális folyamatainak magyar szempontú monitorozása, különös tekintettel a legutóbbi bővítés során csatlakozott Románia és Bulgária Európa-politikájára. A reményeink szerint még több évig folytatandó kutatás során alrégiónként, országonként vizsgáljuk a kelet- és nyugat-balkáni, magyar szempontból releváns politikai, gazdasági, társadalmi, kisebbségi kérdéseket. Az egyes konferenciákat ad hoc munkacsoportok készítik elő és lehetőség szerint meghívjuk az érintett régió gazdasági, szellemi, politikai életének egy-két képviselőjét. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az Európai Unió és az Európa Tanács illetékes szakembereivel, a régióval foglalkozó magyar EU parlamenti képviselőkkel és kapcsolatot keresünk az illetékes romániai és bulgáriai EU parlamenti képviselőkkel. A 2008/2009-es kutatási időszak rendszeres, részben nyilvános, részben zárt műhely jellegű fórumot, valamint informális konzultációs lehetőségeket biztosított a Balkánban érdekelt magyar politikusok, kutatók, üzletemberek részére. Különös figyelmet szenteltünk az ország keleti és délkeleti részén zajló, határon átnyúló tényleges és potenciális együttműködéseknek. Öt évvel az EU keleti bővítésének megkezdése után célszerű volt a mérlegkészítés: hogyan hatott ez a folyamat ezekre a kapcsolatokra?
Eddigi tapasztalataink szerint az eredmények gyorsabban és teljesebben jutnak el a döntéshozókhoz, ha rövid, egy-egy témakör legfontosabb problémáit, a kapcsolódó magyar szempontokat és érdekeket világosan megfogalmazó „policy paper”-eket állítunk össze. Fenti szempontokat figyelembe véve készültek el a térség legneuralgikusabb területeinek és problémáinak elemzését tartalmazó és konkrét ajánlásokat megfogalmazó tanulmányok, illetve a 2008/2009-es munkaévet lezáró „Kutatási  jelentés”:

Bíró László: Bosznia-Hercegovina a Daytoni Szerződéstől a Stabilizációs Megállapodásig

Juhász József: A szerbiai politikai változások tendenciái 2008-2009-ben

Juhász József – Miszlai Sándor: A koszovói függetlenség kikiáltásának politikai és gazdasági következményei

Pók Attila: Kutatási jelentés 2008/2009

Sz. Bíró Zoltán: Oroszország és a Balkán: energetikai dimenzió
Térkép