Editorial Office Contact Write to us! Partner Institutions


Main Events on the Balkans
OctoberConference
2006-11-16 13:00:00

Looking for new directions – Balkan Project was the heading of the business lunch conference where the tightening of co-operation of research conducted on the Southeastern region was decided. Speeches of Szabolcs Fazakas and Ferenc Glatz.

 

Summary of the contribution of the participants available here.

 
 
Conference
2006-05-16 09:30:00

“The South-Eastern Region and Hungary in the Transport System of Europe
On May 16, 2006 a conference is held at the Congress Hall of the Centre for Social Studies at the Hungarian Academy of Sciences (( I. district, Országház u. 28.).Details»»

 
 
Conference
2006-04-25 09:30:00

“The Balkans: Co-operation or Competition in Agriculture”
On April 25, 2006 a conference is held at the Congress Hall of the Centre for Social Studies at the Hungarian Academy of Sciences (( I. district, Országház u. 28.).Details»»

 
 
© 2009 VZs Webprogram


 

With respect to the South-Eastern enlargement of the European Union the Centre for Balkan Studies regards the re-examination and revaluation of the strategic position of Hungary and the Balkan region in public opinion and in scientific research as its primary concern.

In accordance with the above aim the conference series entitled ’Lectures on the Balkans’ was started. Renowned representatives of different related scientific fields were invited to hold lectures on their specific field of expertise. In the following the edited lectures of the conferences are presented as well as further related studies and articles by referents.

 
 
Author
Title
Presentations
 
  Antal István A délkelet-európai térség közúti közlekedése és a magyarországi kapcsolatok
(Linking the Traffic and Transport Routes of South-Eastern Europe to Hungary)
 
  Bálint Gábor A vízjárás változékonysága az Al-Duna térségében
(Fluctuation of Water Level in the Lower Danube Region)
ppt (15,5 Mb)  
  Barina Zoltán
Balkán-kutatás a Magyar Természettudományi Múzeumban
(Balkan Studies in the Hungarian Museum of Natural Sciences)
ppt (59,5 Mb)  
  Czelnai Rudolf A Balkán-térség éghajlata
(The Climate of the Balkan Region)
ppt (6,5 Mb  
  Erdősi Ferenc A politika szerepe a Balkán közlekedésének alakulásában
(The Role of Politics in the Building of Transport Routes on the Balkans)
 
  Erdősi Ferenc Transzeurópai közlekedési tengelyek fejlesztési iránya és hatása a Balkán térszerkezetére
(Possible Extensions of Trans-European Transport Axes and Their Effects on the Territorial Organisation of the Balkans)
 
  Fleischer Tamás Transzeurópai folyosók - a meglévők hosszabbítgatása vagy az összeurópai hálózat kialakítása?
(Transeuropean Corridors – Patching or Creating a Complex Transport System Network?)
 
  Glatz Ferenc A Balkán-kutatás reneszánsza
(The Renaissance of Balkan Studies)
   
  Hajdú Zoltán Az államosodás és a közigazgatási területbeosztás közötti viszony kérdései a Balkán-félsziget területén 1990 után
(State-building and Administrative Territorial Division on the Balkan Peninsula after 1990)
 
  Halász Iván Nemzetközi igazgatás válságövezetekben, különös tekintettel a délszláv térségre
(International Administration in Conflict Situations with Special Regard to South-Eastern Europe)
   
  Hardi Tamás A városhálózat átalakulása a Balkánon
(Changes in the Urban Network of the Balkan Countries)
 
  Hoffmann Tamás A népek önrendelkezési jogának szerepe a volt Jugoszlávia felbomlásában
(Peoples’ Right to Self-Determination during the Breaking Up of Former Jugoslavia)
   
  Illés Iván A területi szerkezet átalakulása Délkelet-Európában
(Changes in Territorial Organisation of South-Eastern Europe)
 
  Jeszenszky Géza Etnikai és államterületi változások a Balkánon
(Changes of Ethnic and State Territorial Structure on the Balkans)
   
  Kádár Béla Az Európai Unió külgazdasága, Délkelet – Európa, Magyarország
(Outward Economy of the European Union, South-Eastern Europe and Hungary)
   
  Lamm Vanda A délszláv háború újabb felvonása a Nemzetközi Bíróság előtt (A NATO bombázások ügye a Bíróság előtt)
(A New Chapter of the South-Slavic Conflict at the International Court – NATO Bombing at the Court of Justice)
   
  Makay György A magyar gabonagazdaság lehetőségei és kockázatai Románia csatlakozása kapcsán
(The Hungarian Wheat Trade and the Accession of Romania – Chances and Risks)
 
  Masenkó-Mavi Viktor Nemzetközi emberi jogi bíráskodás és a délszláv válság
(International Human Rights’ Decisions and the South-Slavic Conflict)
   
  Michelberger Pál Európai közlekedési rendszerek és a délkelet-európai térség
(Transport Systems of Europe and the Region of South-Eastern Europe)
   
  Mika János, Németh Ákos Bulgária és Románia éghajlati sajátosságai és változási tendenciái
(Climate and Climatic Changes of Bulgaria and Romania)
ppt (9,5 Mb)  
  Nagy Frigyes Az Európai Unió délkeleti kiterjesztése és a mezőgazdaság
(South-Eastern Enlargement of the European Union and Agriculture)
 
  Novák Tamás A délkelet-európai országok EU-csatlakozási lehetőségei - gazdasági adottságok, fejlődési irányok
(EU-Accession Possibilities of the South-Eastern Countries – Economic Facts, Development Trends)
 
  Rechnitzer János A Balkán térség az európai regionális politikában
(The Balkan Region in European Regional Politics)
 
  Ruppert László Az EU délkeleti irányú közlekedésének Magyarországot érintő forgalmi hatásai
(Traffic and Transport of the EU Towards South-Eastern Europe and the Effects on Hungary)
 
  Schütz Nándor Románia és Bulgária EU-csatlakozásának hatása agrárgazdaságukra
(The EU-Accession of Romania and Bulgaria and its Effect on Their Agriculture)
ppt (48,5 Mb)  
  Somlyódy László Duna, vízgazdálkodás, hajózás
(Danube, Water Resource Management, Shipping)
 
  Somogyi Ferenc Az Európai Unió keleti kiterjesztése és Magyarország
(Eastward Enlargement of the European Union and Hungary)
   
  Sulyok Gábor Humanitárius intervenció és a délszláv válság
(Humanitarian Intervention and the South-Slavic Conflict)
   
  Szabó Márton Macedónia mezőgazdasága - kis tigris, vagy csak macska?
(The Agriculture of Macedonia – Small Tiger or Just a Little Cat?)
 
  Tabajdi Csaba A Nyugat-Balkán és az Európai Unió ma
(West Balkans and the European Union Today)
   
  Tarnai Júlia A logisztikai szolgáltatások fejlődése Délkelet-Európa országaiban
(Logistic Services in the Countries of South-Eastern Europe)
 
  Tánczos Lászlóné A közelekedési infrastruktúra fejlesztésével és a közlekedési rendszerek működtetésével összefüggő harmonizációs feladatok a balkáni térséggel bővülő Európai Unióban
(Harmonisation Tasks connected to the Development of Transport Infrastructure and the Functioning of Transport Systems after the Enlargement of the EU with the Balkan Region)
 
  Udovecz Gábor A Balkán mezőgazdasága EU és magyar szemmel
(Agriculture on the Balkans from the Perspective of the EU and Hungary)
 
  Varga Réka A nemzetközi humanitárius jog érvényesülése a délszláv válság idején
(International Humanitarian Law during the South-Eastern Crisis)
   
  Zágoni Miklós Az európai éghajlat változásának fő irányai
(Main Trends in the Climatic Changes of Europe)
ppt (4.6 Mb)